Pozvánka na prednášku s diskusiou

Milí rodičia, pedagógovia, študenti a priaznivci našej školy!

 

Srdečne Vás pozývame na štvrtkové prednášky a diskusie, ktoré nás môžu vzájomne obohatiť, poučiť, motivovať, zblížiť...

 

Prvá prednáška sa uskutoční dňa 9. marca 2017 o 17. 00 hod. v aule Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante

 

Prednášať bude PhDr. Marta Mešková, PhD. na tému:

 

DYNAMIKA RODINNÝCH VZŤAHOV

 

  • Postavenie rodiny v spoločnosti, funkcie rodiny 
  • Vývin osobnosti, proces socializácie a individualizácie
  • Model rodiča, typy výchovy a ich vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa
  • Hranice v interakcii členov rodiny a prevencia konfliktov
  • Najčastejšie dôvody nefungujúcich vzťahov
  • Konfliktné situácie v rodine ako príležitosť k upevneniu identity jedinca a príležitosť k pozitívnej transformácii vzťahov v rodine

 

Dobrovoľné vstupné bude použité na pokrytie organizačných nákladov a predovšetkým na podporu činnosti OZ KOMÉNIUM.

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!